GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL „DACIA“ Sectorul 4 Bucureşti